Buradasınız : Faydalı Bilgiler

Camın Tarihçesi

Camın Tarihçesi -

Camla ilgili bütün yazılarda, camın bir rastlantı sonucu bulunduğu söylenir. Bunlar arasında, tarihçi Pliny tarafından nakledilen öykü ise en yaygın olanıdır. Pliny'e göre bir ticaret gemisindekiler kıyıya çıkarlar nehir yatağında bir ateş yakarlar. Ertesi gün yaktıkları ateşin külleri arasında parlak saydam cam parçaları bulurlar.


Bu öykünün gerçek olup olmadığı bilinemez. Ama sonradan yapılan bazı deneylerde, odun ateşinin camlaşmayı sağlayacak kadar yüksek ısılar verebileceği saptanmıştır. Zaten ateşin bulunmasıyla ve yüksek ısılara ulaşılmasıyla ateşle ilgili sanatların gelişimi başlamıştır. Gerçekte cam doğada hazır olarak bulunmaktadır. "Obsidiyen" adı verilen malzeme gerçekte doğal camdır. Bu malzeme camın özelliklerini taşıdığı için çeşitli dönemlerde değişik yöntemlerle biçimlendirilerek kesici bir araç olarak kullanılmıştır.
Bu açıdan bakılırsa ilk cam örnekleri bir balta, bir bıçak ya da mızrak ucu olarak görülebilir. Hiç kuşkusuz bu örneklerde camın yalnız kesicilik ve sertlik özellikleri kullanılmıştır.


İlk camcılık örnekleri kumun bol bulunduğu Mısır ve Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır.
Milattan önce 3000 yıllarında kalan bu ürünler daha ziyade cam bloklar olarak üretilmiştir.
Sonra kırılıp parçalara bölünerek aşındırarak biçimlendirilmiştir. Önceleri küçük birimler örneğin süs eşyası boncuklar gibi, sonraları ise vazolar, günlük yaşantıda değerli sıvıları, kokuları ve ilaçları koymakta kullanılan çeşitli kaplar üretilmiştir. İlk cam üreticileri camı demir ve tahta parçaları yardımıyla şekillendiriyorlardı. Sonra çukur kapların üretiminde "iç kalıplar" kullanılmıştır.


Cam üfleme çubuğu Suriye ve Mısır'da MÖ 250 yıllarında keşfedilmiştir. Pipo ile birlikte camı kalıplara dökmek ve üfleme fikri de gelişmiştir. Üfleme yöntemi ile camın pek çok biçimlere sokulabilmesi sağlandığından geniş bir kullanıcı kesimine ulaşılmış ve cam sanatı MÖ 1 yüzyıldan itibaren hızlı bir ilerleme göstermeye başlamıştır. O devirlerde Roma'da cam pencereler yapılabilmiştir. Roma imparatorluğunun yayılması ile camcılık Trakya'ya, Almanya'ya, İspanya'ya hatta İngiltere'ye ulaşmıştır. Ortaçağda Almanya'da ormanlık bölgelerde "Hütte" adı verilen cam atölyelerde rengi yeşile çalan "orman camı" üretimi yaygılaştırılmıştır. Buralarda genellikle bardak üretilmiştir.


Ancak cam sanatının gelişmesinde en önemli merkez Venedik veya Murano olmuştur. Venedik usulü cam üretimi 15nci ve 16ncı yüzyıllarda tüm Avrupa'ya özellikle de Almanya'ya yayılmıştır. Cam endüstrisinin bu günkü anlamda gelişmesinde 19uncu ve 20nci yüzyıllardaki bilimsel ve teknik gelişmelerin büyük rolü olmuştur.
Camın özelliklerinin bilimsel araştırmalarla ortaya konması hammaddelerin üretiminde otomasyona gidilmesi teknolojilerin geliştirilmesi, çeşitli mamüllerin tam otomatik üretimine kadar uzanan gelişmeler ve yeni kulanım alanlarının bulunması cam üretimini bugünkü yerine getirmiştir. Sonuçta uygarlığımızın vazgeçilmez, önemli bir parçası olmuştur.